DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Свещени места > Православни християнски храмове >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/630

Вътрешен номер: 526
Име: Триизмерно лазерно сканиране на църквата Свети Георги в Кремиковския манастир
Вид: video
Описание: Църквата „Св. Георги“ (еднокорабна, едноабсидна) в Кремиковския манастир се смята, е построена и изографисана в края на XV в. (1493) от болярина Радивой при софийския митрополит Калевит, като най-вероятно е възстановена стара църква от времето на Второто българско царство. През 1503 г. при земетресение е пострадал покривът и е обновен през 1611 г., за което свидетелства запазен и до днес надпис в църквата. Фреските от края на XV в. са изработени с изключително майсторство в късен византийски стил с подчертан психологизъм. Има и по-късни фрески от XVII-XVIII в. Днес живописта е реставрирана от български реставратори. Днес може да се види късната фреска „Страшният съд“ на външната западна стена, оцеляла от съществуващ екзонартекс някога (външен притвор, предверие). През вратата от южната страна се влиза в притвора (предверието, нартекса). В него на западната стена е изобразено Рождество Богородично и е илюстрирана (коледна) стихира на Йоан Дамаскин за Рождество Христово. На северната стена в цял ръст са изобразени ктиторите (дарителите и инициаторите на градежа): боляринът Радивой и съпругата му, починалите им (вероятно в чумната епидемия през 1492 г.) деца Тодор и Драгана, митрополит Калевит и св. Георги. Боляринът и митрополитът държат модел на църквата, който поднасят на св. Георги и на Бог, изобразен в мандорла. На източната стена на притвора над вратата е изобразен св. Георги на трон, а около него 13 сцени от житието му, разположение в 4 реда. В притвора са изобразени и други светци в цял ръст, аскети и монаси, например св. Пахомий с ангела. В наоса (централната част), освен обичайния Христологичен цикъл и изображения на светци в медальони, а на западната стена Архангел Михаил, както и св. Константин и св. Елена с кръста, на южната стена има изображение на св. Георги на кон, а на северната много хубав Дейсис (Моление на Богородица и Иван Кръстител пред Христос на трон), светци войни в цял ръст: Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон, разположени огледално един срещу друг и до тях св. Димитър изправен и св. Меркурий, още Видението на Петър Александрийски (антиариански (антиеретически) сюжет). В олтара е изобразено Поклонението на жертвата и над него Богородица Ширшая небес (платитера), а отстрани Благовещение. В олтара е запазена светата трапеза.
В църквата има много среднобългарски надписи.
До нас са стигнали имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, на майсторите на иконостаса Петър и Филип Филипови.
В Кремиковския манастир са се съхранявали и вероятно писали стари книги, например известен е Кремиковският триптих от XIV в. с поменик, красиво изработеното по поръка на митрополит Калевит Кремиковско евангелие от 1497 г., което се е използвало при богослужението в църквата, сборник с жития и др. Доц. Маргарет Димитрова
Височина: 1080 pixels
Широчина: 1920 pixels
Тематика: Триизмерно лазерно сканиране на православен християнски храм
Записана: 16/08/2013
Архив: Bulgariana
Съхранител: Bulgariana
Дата на създаване: 16/08/2013
Библиографски препратки: - Костадинка Паскалева. Църквата “Св. Георги” в Кремиковския Църквата “Св. Георги” в Кремиковския манастир. София, 1980.
- Асен Кирин. Ктиторският надпис от 1493 г. в Кремиковския манастир. – Старобългаристика, 13.2, 1989, 87-99.
- Ангелина Даскалова. Писмеността в София и Софийско през XV век. – В: Българският петнадесети век. София, 1993, 191-201
- Елина Лакова. Надписи от стенописите от XV век в църквата “Св. Георги” в Кремиковския манастир. – Старобългаристика 30.1, 2006, 73-97
- Ждраков, З. Към идентификацията на костурското ателие от XV век – по непубликувани автографи от Кремиковския и Погановския манастири. – В: Ниш и Византия. Ниш, 2004, 255-269.
- Вълева, Цв. Стенописите от олтарното пространство на църквата в Кремиковския манастир след тяхната реставрация. – Проблеми на изкуството, 34.3, 2005.
- Петров, З. Проведените консервационно-реставрационни работи по стенописите в старата църква “Св. Георги” на Кремиковския манастир. – В: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми. София, 2003.
Авторски права: Геокад 93 ЕООД
Доставчик на информация: Столична община - район "Кремиковци"
Има части: Триизмерно лазерно сканиране на фасадата на църквата Свети Георги в Кремиковския манастир
Триизмерно лазерно сканиране на вътрешността на църквата Свети Георги Победоносец в Кремиковския манастир

Файлове в Този Публикация:

Изглед/Отваряне

Публикуван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. Столична община - Район "Кремиковци" Проект "Популяризиране и съхранение на културно-историческото наследство на район "Кремиковци" посредством модели от триизмерно лазерно сканиране на Църквата "Св. Георги" в Кремиковски манастир "Св.Георги Победоносец”.

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012