DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Свещени места > Православни християнски храмове >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/631

Вътрешен номер: 527
Име: Триизмерно лазерно сканиране на фасадата на църквата Свети Георги в Кремиковския манастир
Вид: video
Описание: Фасада на църквата Свети Георги Победоносец в Кремиковския манастир
Височина: 1080 pixels
Широчина: 1920 pixels
Тематика: Триизмерно лазерно сканиране на православен християнски храм
Записана: 16/08/2013
Архив: Bulgariana
Съхранител: Bulgariana
Дата на създаване: 16/08/2013
Авторски права: Геокад 93 ЕООД
Доставчик на информация: Столична община - район "Кремиковци"
Част от: Триизмерно лазерно сканиране на църквата Свети Георги в Кремиковския манастир

Файлове в Този Публикация:

Изглед/Отваряне

Публикуван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. Столична община - Район "Кремиковци" Проект "Популяризиране и съхранение на културно-историческото наследство на район "Кремиковци" посредством модели от триизмерно лазерно сканиране на Църквата "Св. Георги" в Кремиковски манастир "Св.Георги Победоносец”.

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012