DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Свещени места > Православни християнски храмове >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/632

Вътрешен номер: 528
Име: Триизмерно лазерно сканиране на вътрешността на църквата Свети Георги Победоносец в Кремиковския манастир
Вид: video
Описание: Интериор на църквата Свети Георги Победоносец в Кремиковския манастир.

През 1493 г. местният феодал Радивой по повод смъртта на децата на Теодор и Драгана построил и укрепил църквата в Кремиковския манастир. На северната стена на преддверието на храма е изрисувана за спомен семейният му портрет в момент, когато самият той поднася модела на църквата на патрона – Свети Георги заедно с тогавашния Софийски митрополит Калевит, Радивой и жена му са облечени в скъпи болярски дрехи, до фигурите на децата му, за смъртта на който се отбелязва в два кратки надписа, е отбелязана датата 1493 г.
Стенописите са направени веднага след това. Те са свързани много тясно с траициите на средновековната живопис от XIII и XIV век. Това рядко се среща и гиправи особено ценни. Фонът на фреските е в тъмни цветове. Върху него изпъкват ярко изобразени фигури на светците. Стенописите са монументални, въздействат с вътрешното си напрежение.
В преддверието срещу входа вниманието привлича стенопис с големи размери. Изобразен е ктиторът - болярин Радивой, заедно със съпругата си и двете им деца - Тодор и Драгана. Ктиторът поднася църквата на патрона Свети Георги в присъствието на тогавашния софийски миторополит Калевит.
Стенописите в наоса (източното помещение) и в част от притвора – ктиторския портрет и сцените от мъченията и чудесата на Свети Георги са от XV век, а останалите стенописи в притвора и на западната фасада са от началото на XVII век.
Стенописите в църквата „Свети Георги” са сравнително добре запазени, Великолепната фигура на Архангел Михаил с меч в ръка, военните светци Свети Меркурий, Тодор Трион, Тодор Стратират, Свети Димитър, фигурите на Богородица, Христос на Трон и Йоан Кръстител са от сцената „Дейсис”, едни от най-красивите и художествено въздействащи образи в старата българска живопис. На южната стена в нишата се е съхранило прекрасното изображение на Свети Георги на кон в борба с дракон. По-късните стенописи от началото на XVII век. И на западната външна стена се отличават по стил, колорит и материали от стенописите на XV век.
Стенописите в църквата се реставрират повече от 30 години и са готови през 2012 година. В процеса на реставрация в нишата с ктиторския портрет, след отделяне на един фрагмент в горната дясна страна се открива по-ранна живопис – за сега само фон и обрамчващи елементи, чието състояние показва, че предхожда с много години живописта от 1493 година. Това ни навежда на мисълта, че тази църква я е имало и преди XV век в периода на Втората българска държава, когато София е важен духовен и културен център. Тя е една от 14те църкви, построени от цар Иван Александър, разрушена по време на османското нашествие и обновена през 1493 година от Софийския феодал Радивой и метрополит Калевит.
(из анотацията на входната врата на църквата Свети Георги Победоносец в Кремиковсия манастир)
Височина: 1080 pixels
Широчина: 1920 pixels
Тематика: тримерно лазерно сканиране на православен християнски храм
Записана: 16/08/2013
Архив: Bulgariana
Съхранител: Bulgariana
Дата на създаване: 16/08/2013
Авторски права: Геокад 93 ЕООД
Доставчик на информация: Столична община - район "Кремиковци"
Част от: Триизмерно лазерно сканиране на църквата Свети Георги в Кремиковския манастир

Файлове в Този Публикация:

Изглед/Отваряне

Публикуван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. Столична община - Район "Кремиковци" Проект "Популяризиране и съхранение на културно-историческото наследство на район "Кремиковци" посредством модели от триизмерно лазерно сканиране на Църквата "Св. Георги" в Кремиковски манастир "Св.Георги Победоносец”.

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012