DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Златни Страници от Българското Възраждане >

Братя Миладинови

Logo

Сборникът „Български народни песни” от братя Миладиновци е един от най-значителните паметници на българското Възраждане. Той е издаден за първи път в Загреб през 1861 г., а по-късно претърпява множество издания в България и в Р Македония. Народностната принадлежност на песните и техните събирачи е определена категорично още тогава в загребския вестник „Naše gora list” год. I, 1861, бр. 19, който съобщава: “Izišle su bugarski narodni pjesni, s’brani od bratja Miladinovci.” Изясняването на конкретните особености на езика на песните, който естествено има диалектен характер, поставя пред издателите, а по-късно и пред изследователите редица проблеми, поради липсата на автентичен ръкопис. Ръкопис на 14 от тези песни става достъпен на науката около 140 години след първото издание благодарение на усилията на проф. Лиляна Минкова от Института за литература при Българската академия на науките. Особено ценна част от рпъкописа са бележките към песните, които разкриват усилията на Константин Миладинов да предаде в пълнота и с най-голяма пецизност тяхното съдържание, като отново доказват неговото българско национално самосъзнание. Въз основа на тези ръкописи, открити в архива на руския славист Измаил Иванович Срезневски, е съставена книгата Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2008. Тя съдържа фотоси на ръкописите; техните разчетени текстове; студия, хвърляща светлина върху отношението на учените в Русия към българските възрожденци и към техните усилия да популяризират богатствата на българския народен дух, написана от Лиляна Минкова; езиковедски анализи на текстовете на песните и речник на редките диалектни и чужди думи, написани от доц. д-р Лучия Антонова-Василева от Института за български език към БАН. Изданието, както и материалите от него, публикувани в интернет, ще бъдат от полза за всички, които се интересуват от българския фолклор, историята на българския език, диалектологията, българската култура през епохата на Възраждането.

Доц. Лучия Антонова, Институт за български език, БАН

За да видите цялата колекция моля кликнете бутона "Обекти" по-долу.

 
 
ИЛИ разглеждане  

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012