DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/76


Вътрешен номер: 137
Инвентарен номер: 3203, РАМ Пловдив
Име: Амфора-ритон, детайл
Описание: В центъра на композицията, разположена под дръжката на съда е изобразена двукрила врата на сграда, фланкирана от колони с йонийски капители, над които има корниз, украсен с овули. Иззад вратата се вижда главата на плешив мъж, който е разперил ръцете си и придържа едното крило на вратата. Отляво е представен първият от четиримата мъже, които атакуват сградата. Мъжът е в ход надясно, гол, с наметната през лявата си ръка надиплена наметка, с буйна, къдрава коса и брада. С дясната си ръка размахва меч.Зад него се вижда втори брадат мъж с орнаментирана наметка, преметната през лявата му ръка, която е протегната напред. С нея мъжът е хванал ножницата на меча, който държи във високо вдигнатата си дясна ръка и замахва с него.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Регионален археологически музей Пловдив
Дата на създаване: Края на ІV - началото на ІІІ в.пр.Хр.
Местонахождение: София
Авторски права: снимка Н. Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012