DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Съкровища >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/70


Вътрешен номер: 135
Инвентарен номер: 
Име: Панагюрско съкровище
Описание: Откритият край Панагюрище златен сервиз - великолепно произведение на майстори-златари от ранната елинистическа епоха, вероятно е свързан с известния одриски владетел Севт ІІІ (± 330 - 302/301 или 297 г. пр. Хр.). Деветте съда, за които се предполага, че са изработени в малоазийския град Лампсак или в тракийско ателие, са открити на речна тераса, в пласт без археологически останки. Това е основание сервизът да бъде определен като „заровено съкровище”, подобно на многобройните депонирани по същия начин предмети, открити в земите на траките. Заравянето на изделия от скъпоценни метали и на монети е част от обредните функции на владетеля. Положени в земята, те представляват свещен дар, който сакрализира пространството и същевременно бележи основните космогонични обреди, свързани с новото раждане на царя и свещения му брак с Богинята.
Тегло: 6,164 гр.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Регионален археологически музей Пловдив
Дата на създаване: Края на ІV в.- началото на ІІІ в.пр.Хр.
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Цончев Д., П. Горбанов. Находка от античен златен сервиз за пиене при Панагюрище. - Годишник на музея в Пловдив, 2, 1950, 243 - 246
Concev D., P. Gorbanov. Der Goldschatz von Panagjuriste. In: D. Svoboda, D. Concev (Hrsg.), Neue Denkmäler antiker Toreutik. Monumenta Archaeologica 4. Prag 1956, 117 - 172
Венедиков, Ив. Панагюрското златно съкровище, София 1961
Китов Г. Панагюрското съкровище, Варна 2006
Други ресурси: http://www.thracians.net/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=76&func=viewcategory&catid=6
Авторски права: снимка Н. Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012