DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Гробници >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/608


Вътрешен номер: 491
Инвентарен номер: 6405, НАИМ
Име: Апликация
Описание: Кръгла бронзова апликация с глава на Зевс, украсявала вратата на гробницата Малтепе, с. Мезек.
Височина: 4, 7 см
Диаметър: 11 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): село Мезек
Съхранител: Национален археологически институт с музей
Дата на създаване: Средата на ІV в. пр. Хр.
Местонахождение: село Мезек
Библиографски препратки: Велков, И. Разкопки около Мезек и гара Свиленград през 1932-33 година. – Известия на Българския археологически институт ІІ, София, 1937, 117-170
Филов, Б. Куполните гробници при Мезек. Известия на Българския археологически институт ІІ, София, 1937, 1-107
Filov, B. The Beehive Tombs of Mezek – Antiquity XI, Oxford 1937, 300-305
Венедиков, Ив. – Герасимов, Ив. Тракийското изкуство, София 1973, 68-70
Авторски права: Снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012