DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Гробници >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/594


Вътрешен номер: 471
Инвентарен номер: 
Име: Свещарска гробница
Описание: Гробницата е открита през 1982 г. в югоизточната част на насипа на „Гинина могила” на големия могилен некропол в Историко-археологическия резерват „Сборяново”. Гробницата се намира в северната част на некропола, който е на около 2.5 км западно от с. Свещари. Обявена е за паметник на световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Подмогилното гробно съоръжение е изградено от камък, с вход на югоизток. Състои от дромос (4 м х 1, 88 м, височина 2, 88 м), правоъгълно предверие (2, 39 м х 2, 44 м и височина 2, 15 м), квадратна гробна камера (3, 32 м х 3, 32, височина 4, 45 м) и трето правоъгълно помещение (2, 11 м х 2, 14 м, височина 2, 15 м), странично на и с вход от предверието. Помещенията са покрити с полуцилидричен свод. Две успоредни стени оформят дромоса, който води към входа на предверието, пластично украсен с два капитела, оцветени редуващи се розети и букрании и гирлянда. От ляво на входа към страничното помещение е направен прозорец. Стените на централната камера са облицовани с бели варовикови плочи и са пластично украсени с десет кариатиди с височина 1, 20 м, образувайки своеобразен фриз. Фигурите са разпределени по три на страничните стени и четири на стената срещу входа. Облечени са в дълги препасани под гърдите хитони без ръкави, полите са оформени като обърнати надолу акантови листа, извити нагоре. Лицата са различни и със строго изражение, косите – тъмни. На главата носят калатос. Всяка една от тях най-вероятно и представя различен аспект на Великата богиня-майка. В камерата са открити две легла – голямо на стената срещу входа, и по-малко на североизточната стена и фрагменти от едикула. Над нея, в люнета срещу входа е изобразена композиция, представяща обожествяването на владетеля от Великата богиня-майка. В центъра на композицията е представена Веаликата богиня-майка, която поднася златен венец към главата на приближаващия се към нея конник. Зад нея са изобразени четири прислужнички, носещи различни дарове. Конникът е следван от двама оръженосци, които носят копие, щит и меч.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): село Свещари, Разградска област
Съхранител: 
Дата на създаване: Втора четвърт на ІІІ в. пр. Хр.
Местонахождение: село Свещари, Разградска област
Библиографски препратки: Fol A. - Chichikova, M. - Ivanov, T. - Teofilov T.. The Thracian Tomb near the vilige of Sveshtari. Sofia, 1986
Русева, М. Тракийска култува архитектура. Ямбол, 2000
Други ресурси: http://en.wikipedia.org/wiki/Thracian_Tomb_of_Sveshtari
Авторски права: Снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012