DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Гробници >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/576


Вътрешен номер: 438
Инвентарен номер: А - 4707, Рим Пазарджик
Име: Апликация за конска амуниция
Описание: С кръгла форма и гладък тесен бордюр. Следва кръг от перлен орнамент, който обгражда представения в релеф бюст на крилат бог (или богиня?). Главата е във висок релеф, лицето е овално, с продълговати очи с означени зеници, разположени под дъговидно извитите вежди. Носът е правилен, устните са плътни, гъсти едри кичури се спускат от двете страни на лицето и над челото. На главата на божеството е моделиран бръшлянов венец с намотана около него лента, чиито краища се спускат по раменете. Оперението на крилата е предадено в най-дребните детайли. През лявото рамо е преметната небрида, а над лявото крило се вижда тирс. Идентификацията на персонажа е трудна, защото иконографията и атрибутите му го сближават с Ерос, Нике и Дионис. Прави впечатление обаче, че символиката – бръшлянов венец, тирс и небрида е Дионисова, само крилата нарушават конвенционалната иконография на бога. Изображения на Дионис с крила, като един от тримата Кабири се срещат в етруски огледала. Елка Пенкова
Диаметър: 28 см.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Пазарджик
Съхранител: Регионален исторически музей Пазарджик
Дата на създаване: края на ІІІ - ІІ в. пр. Хр.
Местонахождение: Пазарджик
Библиографски препратки: Китов Г. Свещени дарове в тракийска могила в Родопите. – Изкуство 7, 1988, с. 40 – 48.
Китов Г. 1999. Куполните гробници при Равногор в Родопите. В: Археология, 3, 28 - 41.
Авторски права: Снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012