DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Гробници >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/571


Вътрешен номер: 439
Инвентарен номер: 
Име: Апликации от могила ІІ при Равногор
Описание: Могила № ІІ край Равногор е разположена само на 200 м. от открита в некропола гробница. На нивото на древния терен е била запалена огромна клада с диаметър 12 м., в която не са намерени следи от кости или друг инвентар. На дълбочина 1 м. под кладата са открити две ями, вкопани в скалната основа. Във всяка от тях е била поставена гарнитура за конска амуниция, състояща се от комплект сребърни позлатени апликации, желязна юзда, кожени ремъци и органични материали. Интересно е да се отбележи, че в едната яма конската сбруя е горяла, а в съседната – не. За съжаление апликациите от първата амуниция са невъзстановими. По запазените фрагменти от тях се разбира, че са били украсени с релефни изображения на животни – кошута, сръндак, лъв, вълк и др. Комплектът от втората яма се състои от желязна юзда, сребърни маниста, части от кожени ремъци и осем апликации от сребро с частична позлата. Във втората яма апликациите са украсени с антропоморфни изображения. Регистрираната теренна ситуация – във вкопани в материковата скала ями (= утробата на Великата богиня) са положени (умират) богато украсени конски сбруи – може да се интерпретира като символично погребение ( = жертвоприношение) на кон, което възпроизвежда свещения брак между Великата богиня майка и владетеля.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Пазарджик
Съхранител: Регионален исторически музей Пазарджик
Дата на създаване: края на ІІІ - ІІ в. пр. Хр.
Местонахождение: Пазарджик
Библиографски препратки: Китов Г. Свещени дарове в тракийска могила в Родопите. – Изкуство 7, 1988, с. 40 – 48.
Китов Г. 1999. Куполните гробници при Равногор в Родопите. В: Археология, 3, 28 - 41.
Kitov G. The Domed Tombs near the Village of Ravnogor in the Rhodopes. In: Talanta 22/23, 1990 – 1991, 23 – 47
Авторски права: Снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012