DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/565


Вътрешен номер: 444
Инвентарен номер: 3196, РАМ Пловдив
Име: Ритон, страна Б
Описание: Вдясно от Хера е представен Аполон с изтеглен леко напред ляв крак и с глава, обърната към богинята. Мантията му покрива тялото от кръста надолу, като оставя открити гърците. В лявата си ръка богът държи лък. Елка Пенкова
Височина: 14 см.
Диаметър: 9 см.
Тегло: 439,05 г.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Регионален археологически музей Пловдив
Дата на създаване: края на ІV - нач. на ІІІ в. пр. Хр.
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Венедиков Ив. 1961. Панагюрското златно съкровище, 11 - 12, фиг. 12 - 16.
Маразов Ив. 1978. Ритоните в Древна Тракия, София, с. 88 - 93.
Фол Ал. 2002. Тракийският Дионис. Книга трета. Назоваване и вяра. София, 224 - 225.
Стоянов Т. 2004. Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. В: Панагюрското съкровище и тракийската култура. София, 11 – 31.
Китов Г. 2006. Панагюрското съкровище, Варна, 32 - 37.
Авторски права: Снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012