DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/543


Вътрешен номер: 458
Инвентарен номер: НАИМ, инв. № - няма
Име: Антропоморфна кана
Описание: Цилиндрична шийка, прав ръб на устието, издължено овално тяло, леко вдлъбнато дъно. Две симетрично разположени лентести дръжки. От едната страна на съда, при прелома са оформени две релефни пъпки - маркиращи женски бюст. Сиво черна огладена повърхност. НАИМ, инв. № няма Мая Аврамова
Височина: 27,5 см,
Диаметър: 12,6 см; диаметър на дъно 9,6 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален археологически институт с музей София
Дата на създаване: 3 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранна бронзова епоха - култура Езеро
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Георгиев Г., Н. Мерперт, Р. Катинчаров, Д. Димитров 1979. Езеро раннобронзовото селище, София, 68, обр. 35,е
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012