DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/542


Вътрешен номер: 463
Инвентарен номер: НАИМ, инв. № 1640
Име: Антропоморфен съд
Описание: Конусовидна шийка, прав ръб на устието, сферично тяло, ниско конусовидно кухо столче; в най-широката част – симетрично моделирани по един кръгъл плосък израстък (ръце). Камбановиден капак с два кръгли плоски израстъка в горната част; прикрепван към съда чрез шнур, преминаващ през дупки на страничните израстъци и кухото столче. Украса от дълбоки вертикални канелюри. Черна полирана повърхност. НАИМ, инв. № 1640 Мая Аврамова
Височина: 10,9 см; капак – 7,7 см
Диаметър: 3,5 см; капак - 5 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален археологически институт с музей София
Дата на създаване: 3 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранна бронзова епоха - култура Езеро
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Георгиев Г., Н. Мерперт, Р. Катинчаров, Д. Димитров 1979. Езеро раннобронзовото селище, София, 68, обр. 35,г
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012