DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/540


Вътрешен номер: 462
Инвентарен номер: НАИМ, инв. № 1322, 1323
Име: Антропоморфни амулети.
Описание: Амулет, височина 9 см, ширина 4 см – удължена правоъгълна форма, вдигнати високо ръце, опрени в раменете, издадена напред глава, приличаща на клюн. Огладена повърхност. - Амулет, височина 6,9 см и ширина 5,9 см – правоъгълно плоско тяло, ръцете са в поза адорация, върху главата – два един под друг отвора и три хоризонтално разположени отвора в долния край на фигурката. На лицевата страна в долния край личат врязани геометрични мотиви. - Висулки –маниста от зъби на вълк, куче или глиган, пробити в единия край. Открити са поединично или на групи във всичси строителни хоризонти на селищната могила. Този тип накит е характерен за ранната бронзова епоха подобни находки са познати от обекти в Мала Азия – Троя и Гърция – Терми, Полиохни и пр. НАИМ, инв. № 1322, 1323 Мая Аврамова
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален археологически институт с музей София
Дата на създаване: 3 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранна бронзова епоха - култура Езеро
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Георгиев Г., Н. Мерперт, Р. Катинчаров, Д. Димитров 1979. Езеро раннобронзовото селище, София, 401 – 404, обр. 199, б, в; обр. 200 а-в, обр. 201 а-в; обр. 202 а.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012