DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Некрополи >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/517


Вътрешен номер: 489
Инвентарен номер: 37917, НИМ София
Име: Амулет - букраний
Описание: С форма на стилизирана бича глава, гледана отгоре. Рогата са дълги, извити надолу, украсени с релефни напречни линии. Очите са предадени с релефни концентрични дъги; муцуната е ромбовидна, украсена с ивица с къси напречни линии, която завършва с триъгълник с две окръжности при ъглите му. Над ушите на животното личи лента, която се спуска надолу, следвайки извивките на рогата и завършва със змийски глави с релефно означени подробности. На челото е представено глава на Горгоната Медуза, анфас. Щифтът за закрепване и част от единия рог липсват.
Височина: 11 см.
Широчина: 6,6 см.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален исторически музей, София
Дата на създаване: ІV в.пр.Хр.
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Konova L. Opfer- und Götterdarstellungen (Bleibukrania). Proceedings of the Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000. Sofia 2002, 595-598
Конова Л. Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика. Опит за интерпретация. – Известия на Националния исторически музей, т. ХІІІ, 2002, 46-55
Авторски права: снимка Н. Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012