DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Светилища >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/505


Вътрешен номер: 434
Инвентарен номер: 
Име: Скално светилище до с. Байлово, Софийско
Описание: Светилището се намира на 5 км от селото по долината на р. Смолска. Представлява бигорен масив с образувани в него 4 плитки пещери и площадка за наблюдения, обработена върху най-високата точка на масива. Масивът доминира над околния терен и от това място удобно могат да се наблюдават лунните изгреви и залези. По стените на две от пещерите и върху 5 скални откоса са регистрирани общо 236 отделни изображения на последователните изменения на лунния диск. Те са изпълнени в три техники - контурни, вкопани и барелефни и са с диаметър от 24 до 88 см. Много от изображенията са свързани в групи и представляват графични регистрации на определени времеви интервали. Вероятно наблюденията и записите на лунните фази тук са били извършвани в продължение на 350 години. В пещера № 2961 върху лунните изображения в по-късен период е бил нанесен фриз - монохромна живопис, рисувана с гуано и отпечатъци от пръсти, направени с лилава минерална боя. Фризът започна с решетка – календар, след който следват изображения на итифалически мъжки фигури, танцуващи жени, животни, дървета, соларни знаци и пр., които представят един общ разказ за последователно изпълнявани ритуали в продължение на една календарна година. Направените изчисления показват, че годината е съдържала 365 дни или 73 малки седмици. Пещерната живопис – календар кореспондира смислово, композиционно и стрктурно с рисунките от пещерата Магура, датирани през ранна бронзова епоха. Мая Аврамова
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): село Байлово, Софийско
Съхранител: 
Дата на създаване: 3 – 2 хил. пр. Хр.
Период на създаване: ранна – средна бронзова епоха
Местонахождение: село Байлово, Софийско
Библиографски препратки: Стойчев Т. 1988. Тракийско скално светилище при с. Байлово, свързано с култ към Луната – Археология, 2, 32-38 Стойчев Т. 1998. Археоастрономия: Праисторически свидетелства за измерване на времето от България, София
Герасимова-Томова В., Стойчев Т., Стоев А. 1991. Астрономическа символика при наскалната пещерна живопис. – Интердисциплинарни изследвания, ХVІІІ, София, 203-213.
Stoev A., P. Muglova 1992. “Moonarium” in the Caves near the village of Bailovf – Art Gallery devoted to the Moon God or Moon Callendar – European Conference on Speleology, Belgique
Stoytchev T., V. Gerassimova 1994. Bronze-age Regional calendars in monochrome cave paintings in Bulgaria – в: Годишник на Департамент Археология – НБУ, т. 1, 8-22.
Muglova P., Stoev A., Stoeva M., Stefanov P. 2007. Extreme rises and meridional Sun culminations in the cult practices of the Thracian civilization – 10 International Congess of Thracology, Greece - 2005, Athens, 407-415.
Авторски права: рисунка по Тодор Стойчев, Алексей Стоев
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012