DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/442


Вътрешен номер: 376
Инвентарен номер: РИМ – Хасково: А-4587
Име: Апликации от конска сбруя
Описание: Апликация с формата на лабрис. Украса от три позлатени омфалоса – един в средата и по един в двата му края. Подчертани са с кръг от вдлъбнати точки. Около лабриса са разположени петнадесет сребърни апликации с диам. 7,8 см. Те имат кръгла форма, с омфалос в центъра.Апликациите са от конска сбруя от Симеоновград /Могила № 1/. Поради обстоятелството, че част от останалите артефакти от гроба не са реставрирани, все още няма сериозна публикация за резултатите от разкопките. М. Ташкова-Лаптева
Височина: 28,1 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): гр. Хасково
Съхранител: Регионален сторически музей - Хасково
Дата на създаване: ІV в. пр.Хр.
Местонахождение: гр. Хасково
Библиографски препратки: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker. 2007. Basel, Katalog, № 97.
Авторски права: снимка - Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012