DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Гробници >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/41


Вътрешен номер: 54
Инвентарен номер: 
Име: Тракийска куполна гробница Малтепе при с. Мезек
Описание: Тракийската куполна гробница в могилата Малтепе край с. Мезек (на около 13 км югозападно от гр. Свиленград) е открита случайно през 1931 и е проучена от Богдан Филов и Иван Велков. Гробницата се състои от дромос и три помещения с обща дължина 32 метра. Изградена е от дялани каменни блокове в изодомен градеж. Дромосът (входният коридор) е с дължина 20.65, ширина 1.55 м, височина 1.70 м и е покрит с двускатен покрив с височина 0.90 м. От дромоса се влиза в първото правоъгълно помещение (предверие) с размери ширина 1.50 м и дължина 1.26 м, което се е затваряло с голяма плоча. Второто правоъгълно помещение (предверие) е с размери ширина 1.77 м, дължина 2.12 м и височина 3.53 м, затваряно с еднокрила каменна врата. От това помещение се влиза в кръгла камера, покрита с купол с размери диаметър 3.30 м и височина 4.30 м. Входът на камерата се е затварял с двукрила бронзова врата с пластична украса. Стените между отделните помещения са с ширина 0.60 см. Подът на трите помещения е покрит с каменни плочи. След вторично погребение над първия ред плочи е поставен втори. Втората каменна настилка обхваща и дромоса. В куполното помещение, срещу входа, е направено каменно легло с желязна ограда. Размерите на леглото са дължина 3.40 м, ширина 1.12 м и височина 0.76 м. От двете страни каменното ложе е фланкирано от каменни урни, изработени от монолитни блокове и покрити с каменни плочи. Гробницата е открита ограбена. От намерените предмети е ясно, че в нея са извършени две погребения.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология - БАН
Регион(Местност): село Мезек
Съхранител: 
Дата на създаване: средата на ІV в. пр. Хр.
Местонахождение: село Мезек
Библиографски препратки: Велков, И. Разкопки около Мезек и гара Свиленград през 1932-33 година. – Известия на Българския археологически институт ІІ, София, 1937, 117-170
Филов, Б. Куполните гробници при Мезек. Известия на Българския археологически институт ІІ, София, 1937, 1-107.
Filov, B. The Beehive Tombs of Mezek – Antiquity XI, Oxford 1937, 300-305
Венедиков, Ив. – Герасимов, Ив. Тракийското изкуство, София 1973, 68-70
Fol, A. Elementi di carro della tomba di Mezek. – In: Moskati, S. e al. (Ed.) I Celti, Milano1991, 384-385
Stoyanov, T. The Mal-Tepe Tomb at Mezek and the Problem of the Celtic Kingdom in South-Eastern Thrace. ¬ In: Vagalinski, L. (Ed.) In Search of the Celtic Tylis in Thrace (III c BC), Sofia 2010, 115-119
Други ресурси: http://bulgariatravel.org/bg/object/71/Mezeshka_grobnica
Авторски права: Институт по балканистика с Център по тракология - БАН
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология - БАН

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012