DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/399


Вътрешен номер: 321
Инвентарен номер: РИМ Русе, инв. № 4397
Име: Амулет
Описание: Стилизирана фигура на жаба - кръгла горна част с отвор в средата и триделна долна част. Полирана повърхност. Подобен по форма е амулет, открит в халколитен обект при с. Голям Поровец, Исперихско. РИМ Русе, инв. № 4397 Мая Аврамова
Височина: 3,2 см
Диаметър: диаметър отвор 5 мм
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Русе
Съхранител: Регионален исторически музей Русе
Дата на създаване: 5 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: късен халколит – култура Караново VІ
Местонахождение: Русе
Библиографски препратки: Popov V. 2002. Die plastischen Darstellungen aus dem Siedlungshügel bei Russe – in: Beiträge zu jungsteinzeitlichen Forschungen in Bulgarien, SaarBeitr 74, Bonn, 539, 554 .
Костов Р. 2007. Архео-минералогия на неолитни и халколитни артефакти от България и тяхното значение в гемонологията, София, 13, фиг. 1/4.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012