DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/398


Вътрешен номер: 320
Инвентарен номер: РИМ Кърджали, инв. № 4532
Име: Амулет
Описание: Зооморфна (подобна на жаба) форма – краищата са оформени като жабешки крачета. С четворна ротационна симетрия – дясна в центъра и преминаваща в лявапосока свастика с отвор в центъра. Четирите елемента наподобяват зооморфен крак (жаба, гущер?). Полирана повърхност. Дясната свастика се интерпретира като символ на възраждащото се слънце. Жабите,гущерите и змиите в обредността и вярванията са свързани с цикличността в природата, призоваването на дъжд и плодовитостта. Подобни амулети са открити в раннонеолитните селища при с. Овчарово- селище в м. Гората, Търговищко, селище при с. Ковачево, Благоевградско, селищна могила Казанлък, Азмашка селищна могила - Стара Загора, неолитно селище при с. Ябълково, Хасковско. На територията на България са открити най-много артефакти, изработени от нефрит и нефритоподобни породи и датирани прзе неолита и халколита. Досега на Балканите не е локализирано находище на нефрит и вероятно суровината и/или готовите изделия са внос. РИМ Кърджали, инв. № 4532 Мая Аврамова
Диаметър: диаметър на отвора 5 мм
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Кърджали
Съхранител: Регионален исторически музей Кърджали
Дата на създаване: 6 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранен неолит – култура Караново І
Местонахождение: Кърджали
Библиографски препратки: Пейков А. 1972. Сондажни разкопки на неолитно селище в Кърджали през 1972 г. – в: Ахрид, І, 7-44.
Пейков А. 1999. Фрагменти от безписмена Тракия, Пловдив, 80.
Костов Р. 2007. Архео-минералогия на неолитни и халколитни артефакти от България и тяхното значение в гемонологията, София, 9-13, приложене 2.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012