DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/378


Вътрешен номер: 278
Инвентарен номер: РИМ Кюстендил, инв. № A І ОФ 627
Име: модел на пещ
Описание: Предметът е открит в опожарено жилище от І строителен хоризонт на селището. Правоъгълна форма, пред овално-четвъртития отвор е оформена правоъгълна площадка. В четирите ъгъла на покрива са моделирани схематично по една човешка глава, а по дължината е оформена дръжка във формата на леопард, чиято глава е над отвора на пещта. Фасадата на пещта е оцнетена с червена охра. Всички страни на модела са украсени с врязан орнамент: по горната - триъгълници; дясната - коси ленти, пресечени от линии; лявата - идеограма на годишния слънчев път – спирало- меандър; върху площадката - 5 спирали; тилната част – кос мрежест орнамент с шахматно разположени защриховани полета; на дъното - правоъгълна таблица с 3 колони от по 10 правоъгълни или квадратни полета – запълнени с резки или оцветени с червена охра.. Тридесетте полета върху дъното са интерпретирани като таблица за отчитане на времето. календарна система. Предложени са две хипотези за календарната система: - таблицата представя един пълен лунен месец, а 12 оцветени в червено полета са месеците на годината, групирани в три сезона; т.е. таблицата представя преход от лунен към слънчев годишен календар (Ст. Чохаджиев). - моделът на пещ е свързан с култа към Богинята- майка в два аспекта - като Майка-земя и майка на човешкия род. Таблицата върху дъното 6 колони с по 10 квадрата са интерпретирани като отразяващи биологичния цикъл на жената и 12 слънчеви месеца, измерени между две последователни пролетни равноденствия (В. Николов). РИМ Кюстендил, инв. № A І ОФ 627 Мая Аврамова
Височина: 11,2 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Кюстендил
Съхранител: Регионален исторически музей Кюстендил
Дата на създаване: 5 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранен халколит – култура Градешница
Местонахождение: Кюстендил
Библиографски препратки: Чохаджиев С. 1984. Стефан Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха - Археология, 2 - 3, 1984, 1 - 6;
Чохаджиев Ст. 2006. Слатино – праисторически селища,Търново (Chohadzhiev S. 2006. Slatino – prehistoric settlements, Tarnovo), обр. 206 – 193.
Николов В. 1990. Моделът на пещ от Слатино: опит за интерпретация - Археология, 2, 1990, 32 – 36.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012