DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/364


Вътрешен номер: 272
Инвентарен номер: АМ Пловдив, инв. № І 69
Име: Антропоморфен съд
Описание: Биконично тяло с висока шийка, която се разделя на две самостоятелни тръби, съединяващи се в долната част. Под устието на съда схематично е представено човешко лице - чрез врязване са отбелязани очи и релефно моделиран нос. Светло-кафява полирана повърхност. Съд с подобна форма е открит в неолитното селище до с. Бреница, Врачанско. АМ Пловдив, инв. № І 69 Мая Аврамова
Височина: 27 см
Диаметър: устие 4,5 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Пловдив
Съхранител: Археологически музей Пловдив
Дата на създаване: 6 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: среден неолит – култура Караново ІІІ - ІV
Местонахождение: Пловдив
Библиографски препратки: Детев П. 1959. Материали за праисторията на Пловдив – в: Годишник на народния археологически музей Пловдив, III, 1 - 80, обр. 16
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012