DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/347


Вътрешен номер: 255
Инвентарен номер: РИМ Кюстендил, инв. № КНА І 905
Име: Идол
Описание: Седяща женска фигура (долната част на краката, лявата ръка и част от главата – отчупени). Реалистично моделирано лице – релефен нос и очи, ухото е пробито с две дупки; оформени са пръстите на дланта. С врязани, инкрустирани с червена охра линии е очертана дрехата. Кафява полирана повърхност. РИМ Кюстендил, инв. № КНА І 905 Мая Аврамова
Височина: 13 см
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Кюстендил
Съхранител: Регионален исторически музей Кюстендил
Дата на създаване: 5 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: ранен халколит – култура Градешница
Местонахождение: Кюстендил
Библиографски препратки: Чохаджиев Ст. 2006. Слатино – праисторически селища,Търново (Chohadzhiev S. 2006. Slatino – prehistoric settlements, Tarnovo), обр. 161,7.
Чохаджиев Ст. 1999. Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско – в: Годишник на Археологически музей Пловдив, ІХ, 108-113 .
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012