DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Некрополи >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/229


Вътрешен номер: 164
Инвентарен номер: 6137, НАИМ София
Име: Амфора
Описание: Яйцевидно тяло, конусовидна шийка, украсена в основата си с пояс йонийски овули. Украсата върху тялото е разположена в три пояса - палмети върху плещите, лотосови цветове в горната част на тялото и вертикални канелюри в долната. От двете страни на съда има вертикални дръжки, които са оформени като цели фигури на рогати лъвове, обърнали главите си в срещуположни посоки, стъпили с предните си лапи върху устието.
Височина: 27 см.
Диаметър: устие 13,4 см.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален археологически институт с музей, София
Дата на създаване: началото на V в.пр.Хр.
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Филов Б. Надгробните могили при Дуванлий. София 1934, с. 46 - 50
Авторски права: снимка Н. Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012