DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Некрополи >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/206


Вътрешен номер: 146
Инвентарен номер: АМ Варна, инв. № І 1772 – 1777.
Име: Гроб 2 – символично погребение на идол
Описание: Гробната яма е правоъгълна, с размери 2,25 х 0,90 м, на дълбочина 1,50 м. Ориентация – североизток – югозапад. Върху дъното на ямата е проследен слой от тъмна органична материя и червена охра – отгоре са открити предмети от злато, мед, кремък, кост и глина. Над тях е проследен пласт от органична материя и червена охра. В североизточната част на ямата е открито релефно моделирано човешко лице във фас от слабо опалена глина с размери 20 х 19,5 см. Върху челото е поставена диадема от злато, на лявото ухо са нанизани 5, а на дясното – 3 обеци; очите са маркирани със златни кръгли пластини, устата – с правоъгълна златна пластина, а под нея са забити7 златни гвоздея. На шията – два златни антропоморфни амулета. Източно от глиненото лице е открита група от четири глинени съда и две халки от злато. В югозападния край на ямата са открити корубест костен идол, медна игла, кремъчна пластина, каменен прешлен за вретено, златни апликации за дреха и черупки от денталиум. Инвентар: - Диадема, злато, дължина 11,4 см, тегло 13,2 г. Изработена от тънка пластина, с Т-образна форма, заоблени ъгли с по една дупка. - Конвексни апликации, 2 броя, злато, диаметър 1,6 см, тегло 1,8 г. Кръгла конвексна форма. Използвани за маркиране на очите върфу глиненото лице. - Пластина, злато, дължина 5,2 см, тегло 3,8 г. Правоъгълна форма с по един отвор в краищата. С нея е маркирана устата на глиненото лице. - Гвоздеи, 7 броя, злато, диаметър 0,4 см. Конична форма на главичките. - Амулети, 2 броя, злато, диаметър 2,6 см. Кръгли, конвексни,с отвор в средата, трапецовиден израстък с две дупки. Стилизирани антропоморфни изображения. - Обеци, 8 броя, злато, диаметър 1,8 см. От тел с кръгло сечение, застъпващи се краища. % броя са нанизани на лявото уха, а 3 –на дясното. - Апликации за дреха, 5 броя, злато, диаметър 1,2 – 1,7 см, общо тегло 3,49 г. Кръгла, конвексна форма; в периферията – симетрично пробити по две дупки за пришиване. - Халки, 2 бр. Злато, диаметър 3,2 и 1,6 см, общо тегло 6,04 г. От тел с кръгло сечение, застъпващи се краища. - Игла за коса, мед, дължина13,8см. Право тяло с правоъгълно сечение и завит като ухо край. - Пластина, кремък, дължина 13,3 см. Трапецовидно сечение, върхът е отчупен. - Идол, кост, запазена дължина 12,1 см. Долна част от корубест идол – схематично представено човешко тяло. - Прешлен за вретено, камък, диаметър 3,2 см. Кръгъл, плосък, със заоблен ръб. - Черупки денталиум 515 броя, дължина 1-3 см. - Паница, глина, височина 6,5 см, диаметър 17 см. Биконична форма, пръстеновидно столче, украса рисувана с графит – отвън – линии, отвътре – свастика. - Съд с капак, глина, диаметър на капака 8,4 см. Капакът е с конична формам съдът е разложен – вероятно сложно профилиран. Мая Аврамова
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Варна
Съхранител: Археологически музей Варна
Дата на създаване: 5 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: късен халколит – култура Варна
Местонахождение: Варна
Библиографски препратки: Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 – 150.
Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012