DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Предмети >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/105


Вътрешен номер: 104
Инвентарен номер: 37915, НИМ, София
Име: Амулет - букраний
Описание: С форма на стилизирана бича глава, гледана отгоре. Рогата са по-къси, лентата е предадена грубо, не личат деайлите от змийските глави. Върху челото на животното е изобразена релефна шестлистна розета (звезда с шест лъча). Изцяло запазен. Л. Конова
Височина: 5,6 см.
Широчина: 3,6 см.
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): София
Съхранител: Национален исторически музей, София
Дата на създаване: ІV в.пр.Хр.
Местонахождение: София
Библиографски препратки: Konova L. Opfer- und Götterdarstellungen (Bleibukrania). Proceedings of the Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000. Sofia 2002, p. 595-598
Конова Л. Оловни букрании от некропола на Аполония Понтика. Опит за интерпретация. – Известия на Националния исторически музей, т. ХІІІ, 2002, 46-55
Авторски права: снимка Н. Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012