DSpace DSpace
 

Bulgarian Heritage > Праисторическа и Тракийска цивилизации > Селища >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/212


Вътрешен номер: 210
Инвентарен номер: РИМ Търговище, инв. № 1459, А-Х, 1-3
Име: Малък олтар от култова сцена - Овчарово
Описание: Лице – два растителни мотива и малък соларен знак, обгърнат от змия, чиято глава е под нивото на растителните мотиви; гръб – спирала. Върху този олтар са нанесени 31 черти – те маркират периода от 22 март до 21 април, времето от зимното слънцестоене до излизането на змиите от земята. Мая Аврамова
Публикувал: Институт за балканистика с Център по тракология
Регион(Местност): Търговище
Съхранител: Регионален исторически музей Търговище
Дата на създаване: 5 хилядолетие пр. Хр.
Период на създаване: късен халколит – култура Караново VІ
Местонахождение: Търговище
Библиографски препратки: Тодорова Х. и кол.1983. Селищна могила Овчарово, РП IХ, София, 91 – 93;
Николов В. 1988. Календарна интерпретация на култовата сцена от Овчарово – в: Интердисциплинарни изследвания, ХV, 74 – 81.
Авторски права: снимка Николай Генов
Доставчик на информация: Институт за балканистика с Център по тракология

 

Valid XHTML 1.0! Bulgariana Copyright © 2012